Společnosti ASPEKT HM

  • zahájily svou činnost v oblasti daní a účetnictví již v roce 1993,
  • jsou pevně ukotveny na trhu, mají vybudovanou solidní klientelu i kvalitní odborné zázemí ve svých zaměstnancích a spolupracovnících,
  • provozují své moderně a technologicky vybavené kanceláře v Praze, Bratislavě, Kralupech nad Vltavou a Mělníku,
  • poskytují komplexní servis v oblasti účetnictví, daňového poradenství a auditu, s cílem vysoké kvality tohoto servisu orientovaného především na klienta a jeho potřeby,
  • spolupracují se třemi auditory a pěti daňovými poradci, kteří sledují všechny legislativní změny a trendy a jsou stále k dispozici jak klientům, tak našim zaměstnancům,
  • zaměstnávají cca dvě desítky zaměstnanců, většina zaměstnanců je vysokoškolsky vzdělána, ostatní zaměstnanci mají středoškolské vzdělání, buď všeobecného nebo ekonomického směru,
  • vytváří interaktivní formuláře daňových přiznání v Excelu a dává je k dispozici široké veřejnosti mj. na www.danovapriznani.cz ,
  • jsou registrovanými účetními a daňovými konzultanty nejpoužívanějších českých účetních software, MoneyS3 a Pohoda, které používají ke své práci.
daňová přiznání na internetu